امر شهيد  سنت  ڪنور رام  صاحب جن جو  130 سال  جنم  مها  اتسو

SSDميلي جي شروعات 10 اپريل 2015 رات 10 بجي کان ۽ سماپتي 13 اپريل 2015 پرڀات  4 بجي ٿيندي

http://gurumangalgir.net/Aashram/wp-content/uploads/2015/04/santkanwarRam.pnghttp://gurumangalgir.net/Aashram/wp-content/uploads/2015/04/santkanwarRam.pngSharma Je LinksAbout GuruBhajansAmar shaheed Kanwar Ram,bhajans,Maha Utsav,mello,Reharki,Sacho satram,sain satramdas,Sant Kanwar ram,SSDامر شهيد  سنت  ڪنور رام  صاحب جن جو  130 سال  جنم  مها  اتسو ميلي جي شروعات 10 اپريل 2015 رات 10 بجي کان ۽ سماپتي 13 اپريل 2015 پرڀات  4 بجي ٿيندي