شري گرو موتي گر مهاراج جن جي هڪ يادگار وڊيوSpecial Thanks to Ravi Kumar Soni for sending video

http://gurumangalgir.net/Aashram/wp-content/uploads/2016/06/guru-moti-gir.jpghttp://gurumangalgir.net/Aashram/wp-content/uploads/2016/06/guru-moti-gir-150x150.jpgJPAbout GuruVideoguru mangal gir,guru moti gir,guru sehaij gir,swami jeشري گرو موتي گر مهاراج جن جي هڪ يادگار وڊيوSpecial Thanks to Ravi Kumar Soni for sending video