Har Pal Har Ghari
Har Pal Har Ghari

Album: Har Pal Har Ghari,  Singer: Das Sajan

Selection & Poetry: Dharam Das, Shewa Main: DeepChand & Kanwar Lal Quetta

 

 

 

 

  1. Sab Khe Tuhinjhe Judai ~ Das Sajan
  2. Jeay Qalat waro Jeay ~ Das Sajan
  3. Lakhmi Gir Piyaro Aa ~ Das Sajan
  4. Tadehn Aseen Khushaal Ahiyon ~ Das Sajan
  5. Har Pal Har Ghari ~ Das Sajan
  6. Baba Lakhmi Gir Je Aa Mehrbani ~ Das Sajan
  7. Baba Lakhmi Gir (Balochi) ~ Das Sajan
  8. Har Dil Main Ghar Kayo Aa ~ Das Sajan
  9. Na Tou Jehro Ko Piyar De ~ Das Sajan
  10. Tuhinjha Ahiyoon ~ Das Sajan
http://gurumangalgir.net/Aashram/wp-content/uploads/2017/02/Har-Pal-Har-Ghari-930x1024.jpghttp://gurumangalgir.net/Aashram/wp-content/uploads/2017/02/Har-Pal-Har-Ghari-150x150.jpgSharma Je LinksBhajansMP3 Bhajansaudio,Das Sajan,Download,Download Bhajans,Download MP3,FakeerParbirham.com,free bhajans,free mp3,GuruMangalGir.net,Har Pal Har Ghari,Kali Qalat Wali,Lakhmi Gir,mp3,Qalar,Quetta,SantNenuRam.org,Sharma Je LinksAlbum: Har Pal Har Ghari,  Singer: Das Sajan Selection & Poetry: Dharam Das, Shewa Main: DeepChand & Kanwar Lal Quetta         Sab Khe Tuhinjhe Judai ~ Das Sajan Jeay Qalat waro Jeay ~ Das Sajan Lakhmi Gir Piyaro Aa ~ Das Sajan Tadehn Aseen Khushaal Ahiyon ~ Das Sajan Har Pal Har...