Audio

5/5

Singers: Mukesh Kumar Danyal, Haresh Kumar Tarwani, Lajpat Rai, Mashooq Khokhar, Munesh Sharma,Master Sushil, Prem Kanwal Sharma, Meet Sharma, Kishore Kumar Jhangiyani, Dharminder Kumar, Jatinder Kumar, Zohaib Faqir, Harkash Lal, Amarlal, Hub-e-ali, Kapeel Kumar, Kanyalal Kanjani, Mukhi Lekho

Guru Mangal Giri Bhajans, Guru Nanik Bhajans, Guru Balpuri Bhajans, Dado Saadh Sawai Bhajans, Mata Molwari’s Bhajans, Jai Kara’s Bhajans, Sant NenuRam Bhajans, Fakeer Parbirham’s Bhajans

0 + Albums
Sharma Je Links
Download Free MP3

Hari Naam Ka Jaap

Album: Hari Naam Ka Jaap Singer: Anoop Jalota Shree Krishna Bhagwan bhajans album "Hari Naam Ka Jaap" sung by Anoop Jalota. Presented by Sharma Je Links

Download Free MP3

Top 50 Bollywood Bhajans

Album: Top 50 Bollywood Bhajans Various Artist popular Indian filmy bhajans from hindi films. Presented by Sharma Je Links

Download Free MP3

Wah Sohini Samadhi Aa

Album: Wah Sohini Samadhi Aa Singer: Mukesh Kumar Tikyani "Danyal" Guru Mangal Giri Shewea Mandli Thana bula khan. Presented by Sharma Je Links

Download Free MP3

Har Pal Har Ghari ~ Das Sajan

Album: Har Pal Har Ghari, Singer: Das Sajan Selection & Poetry: Dharam Das, Shewa Main: DeepChand & Kanwar Lal Quetta. Presented by Sharma Je Links

Download Free MP3

Yadun Je Samundar Main

Singer: Kumar Sonu, Album: 01, Shakti Productions With Thanks from Ravi Soni. Presented by Sharma Je Links

Download Free MP3

Daya Jo Dar

Album: Daya Jo Dar Singer: Mukesh Kumar Tikyani "Danyal" Guru Mangal Giri Shewea Mandli Thana bula khan

Download Free MP3

Darshan Jo Deewano

Album: Darshan Jo Deewano, Singer: Mukesh Kumar Tikyani "Danyal", Guru Mangal Giri Shewea Mandli Thana bula khan. Presented by Sharma Je Links

Download Free MP3

Dayavaan

Album: Dayavaan, Singer: Mukesh Kumar Tikyani "Danyal", Guru Mangal Giri Shewa Mandli Thana bula khan. Presented by Sharma Je Links

Download Free MP3

Sabhaja Satgur

Album: Sabhaja Satgur, Singer: Mukesh Kumar Tikyani "Danyal", Guru Mangal Giri Shewa Mandli Thana bula khan. Presented by Sharma Je Links

Download Free MP3

Lurk Aen Murk

Album: Lurk Aen Murk, Singer: Mukesh Kumar Tikyani "Danyal", Guru Mangal Giri Shewa Mandli Thana bula khan. Presented by Sharma Je Links

Download Free MP3

Sajhe Tera Hinglaj Duwara

Album: Sajhe Tera Hinglaj Duwara Singer: Munesh Sharma, Sharma Je Links & Guru Mangal Giri Shewea Mandli Sarri Presents. Presented by Sharma Je Links

Download Free MP3

He Duniya Achni Vanjni Aa

Album: He Duniya Achni Vanjni Aa, Singer: Mahooq khokar, Sharma Je Links & Guru Mangal Giri Shewea Mandli Sarri Presents. Presented by Sharma Je Links

Download Free MP3
هريش ڪمار تارواڻي جا البم

Wah Re Zamana ~ Haresh Tarwani

Album: Wah Re Zamana, Singer: Haresh Kumar Tarwani, Guru Mangal Giri Shewa Mandli Thana bula khan, Presented by: Sharma Je Links

Download Free MP3

Hali Dis Melo Wari ~ Kishore Kumar

Album: Hali Dis Melo Wari, Singer: Kishore Kumar, Guru Mangal Giri Shewa Mandli Thana bula khan, Presented by: Sharma Je Links

Download Free MP3

Dholi Sajayo Shandhar

Album: Dholi Sajayo Shandhar, Singer: Munesh Sharma, Pardeep Kumar & Meet Sharma, Guru Mangal Giri Shewa Mandli Sarri, Presented by: Sharma Je Links

Download Free MP3

Darshan ~ Kishore Kumar

Album: Darshan, Singer: Kishore Kumar, Guru Mangal Giri Shewa Mandli Thana bula khan, Presented by: Sharma Je Links

Download Free MP3
PremKanwal

Rahe Sada Mata Je Nagri ~ Prem Kanwal Sharma

Album: Rahe Sada Mata Je Nagri, Singer: Prem Kanwal Sharma, Guru Mangal Giri Shewa Mandli Sarri, Presented by: Sharma Je Links

Download Free MP3

Ajj Melo Mangal Gir Jo Ayo ~ Danyal

Album: Ajj Melo Mangal Gir Jo Ayo, Singer: Mukesh Kumar Tikyani "Danyal", Guru Mangal Giri Shewa Mandli Thana bula khan. Presented by Sharma Je Links

Download Free MP3
Sacha Guru Mangal Gir

Sacha Guru Mangal Gir

Album: Sacha Guru Mangal Gir, Singer: Jai Kumar Gohrani & Ramesh Kumar "Rahi", Guru Mangal Giri Shewa Mandli Thana bula khan. Presented by Sharma Je Links

Download Free MP3

Gurran Jo Darshan ~ Danyal

Album: Gurran Jo Darshan, Singer: Mukesh Kumar Tikyani "Danyal", Guru Mangal Giri Shewa Mandli Thana bula khan. Presented by Sharma Je Links

Live Recorded Satsangi Bhajans

Live Recorded Satsangi Bhajans Singer: Guru Sehaij Giri, Guru Dhiyan Giri, Guru Govind Giri, Dr Moti, Papu Sharma, Mukesh Kumar Tikyani "Danyal", Ramesh Raji, Jai Kumar, Kishore Kumar, Munsh Sharma, Aneel Sharma, Meet Sharma, Lajpat Rai, Haresh Tarwani, Prem Kanwal Sharma, Mukhi Lekho & Others Recorded by Sharma Je Links