May 15, 2016

Daya Jo Dar ~ Danyal

By Sharma Je Links

Daya Jo Dar

Daya Jo DarSinger: Mukesh Kumar Tikyani

 1. Muhib Manthar Aahe ~ Danyal
 2. Dil Chave Thi Tuhinje Dar ~ Danyal
 3. Dil Deewani Chahe Rozani ~ Danyal
 4. Guru Mangal Gir Jo Naaro ~ Danyal
 5. Guru Mangal Gir Je Duwar ~ Danyal
 6. Mundh Aa Malhar Mahino Maagh ~ Danyal
 7. Asanji Har Rah Main, Saa Main ~ Danyal
 8. Alakh Jo Jehn Te Angh Aa ~ Danyal
 9. Welcome Welcome Sain Govind Giri ~ Danyal
 10. Shiv Bhole Ja Deewana Ahiyon ~ Danyal
 11. Dard Je Har Marz Je Aa ~ Danyal
 12. Uha Mithi Maa Aa ~ Danyal
 13. Chho The Dinai Edho Piyar Amaa ~ Danyal

Presented by Sharma Je Links &

Guru Mangal Gir Sangeet Shewa Mandli Thano Bula Khan

With Thanks:

New Mehran Rice Mill
Mill area Golarchi

Prop: Rajesh Kumar Tikyani & Mukesh Kumar Tikyani
0345-8216292 0345-8516292