Category: Ramesh Rahi

GuruMangalGir.net present Bhajans with Beautiful voice Ramesh Rahi (Rahi Kohistani)

FB id:rahi.kohistani

Guru Mangal Gir De Nishcho ~ Ramesh Rahi

گرو منگل گر ڏي نشچو البم: سچا گرو منگل گر گائڪ: رميش راهي  ريڪارڊست: محبوب مگسي ۽ آفتاب ملڪ موسيقي : نزاڪت علي سليڪشن: ديارام […]

November 24, 2014

Halo Sab Darshan Payoun ~ Ramesh Rahi

Sacha Guru Mangal Gir Recordist: Mehboob Magsi & Aftab Malak Music by: Nazakat Ali Selection Daya Ram Kanwal Jewat Ram Jani (President Shree Guru Mangal […]

March 19, 2009

Guru Mangal Gir De NIshcho ~ Ramesh Rahi

Sacha Guru Mangal Gir Recordist: Mehboob Magsi & Aftab Malak Music by: Nazakat Ali Selection Daya Ram Kanwal Jewat Ram Jani (President Shree Guru Mangal […]

March 19, 2009

Guru Mangal Gir Je Dar ~ Ramesh Rahi

Sacha Guru Mangal Gir Recordist: Mehboob Magsi & Aftab Malak Music by: Nazakat Ali Selection Daya Ram Kanwal Jewat Ram Jani (President Shree Guru Mangal […]

March 19, 2009

Aum Guru Deva Namah ~ Ramesh Rahi

Sacha Guru Mangal Gir Recordist: Mehboob Magsi & Aftab Malak Music by: Nazakat Ali Selection Daya Ram Kanwal Jewat Ram Jani (President Shree Guru Mangal […]

March 19, 2009

Guru Mangal Gir Jo Melo ~ Ramesh Rahi

Sacha Guru Mangal Gir Recordist: Mehboob Magsi & Aftab Malak Music by: Nazakat Ali Selection Daya Ram Kanwal Jewat Ram Jani (President Shree Guru Mangal […]

March 19, 2009