ڪر سنگت ساڌ جي

سرڳواسي مهاراج شري گهنشام داس شرما جي شاعري

ڪر سنگت ساڌ جي، ويھہ نہ ڪسنگين وٽ،

گهنشام جهٽ پٽ، هو ڪسنگي ڪارو ڪندا ـ

ڪر سنگت ساڌ جي ، ڪڍي کوٽ خيال،

مهاراج  چڱا اعمال ، ڪر تہ قبول ٿين ـ

ڪر سنگت ساڌ جي، جو ميٽي ور ڌاتا انگ،

گھنشام ساڌن سنگ، ڪرين تہ ڪرتارٿ ٿين ـ

ڪر سنگت ساڌ جي، وشين ڏانھن نہ ور،

ٿي اوجل ۽ امر، ساڌن تون سنگ ڪري ـ

ڪر سنگت ساڌ جي، نڪي مايا اندر منجھہ،

گھنشام سائي سمجھہ جا آڌيسين اختيار ڪئي ـ

ڪر سنگت ساڌ جي، تون پل نہ ٿي پري،

گھنشام شيوا ڪري، سڦل مانش ديھہ ڪرـ

error: Content is protected !! by Sharma Je Links
%d bloggers like this: