شري گرو استوتي

اوم شري گرو ديوايه نمهه
هي شري گرو منگل گر مهاراج توهين پرڪاش روپ آهيو ، ڪرپا ڪري اسان جي هردي ۾ (وڌيڪ گيان روپي) پرڪاش پيدا ڪريو.

شري گرو منگل گر مهاراج توهين بي حد پراڪرمي آهيو. اسان کي به پورڻ پراڪرم (ٻل) ڏيو. هي پرم پتا گرو ديو، توهين سمرٿي جا گهر آهيو ، پنهنجي ڪروڻا سان اسان کي به سمرٿي ڏيو.
هي سروشڪتيوان گرو ديو، توهين سدائين اهڙي پريرڻا ڪريو جو مان پکشپات ڇڏي نياءٌ جي سدا چار سان ست ڌرم کي گرهڻ ڪريون ۽ ان جي برخلاف ڪڏهن به هلون . سڀني سان ايرکا دويش (حسد) ڇڏي ميل ۽ پريت سان رهون. هي منگل مئي گرو ديو توهان جي ڪرپا سان اسان کي اپاسنا ۽ يوگ پراپت ٿئي ۽ ان مان سک پراپت ٿئي . توهين من، واڻي ۽ ڪرم انهي ٽنهي جا مالڪ آهيو. سروشڪتيوان پڻ آهيو، جنهن ڪري توهين دشٽ من مٿيا واڻي ۽ پاپ ڪرمن کي ناس ڪريو.
اسان جي توهان کي وارم وار نمسڪار

Please leave your valuable comments
bpGRcgaYkJ

error: Content is protected !! by Sharma Je Links
%d bloggers like this: