May 3, 2020

Shri Hanuman Chalisa

By Sharma Je Links

Lyrics Shri Hanuman Chalisa
Sri Guru charana saroja raja, Nija mana mukura sudhaar Varanou Raghuvara vimala yasa, Jo daayak phala chaara Budhiheen tanu Jaanikay, Sumiro Pavana Kumaara Bala Budhi Vidyaa dehu mohi, Harahu kalesha vikaara.

Jai Hanuman gyaan guna saagar, Jai kapeesh tihun loka ujaagar Rama doota atulita bala dhaama, Anjani putra pavana suta naama.

Mahavira vikrama bajarangi, Kumati nivaara sumati ke sangi Kanchana varana viraaja suvesa, Kaanan kundala kunchita keshaa.

Haatha bajra owra dwajaa virajai, Kaandhe moonja janeu saajai Shankara suvana kesari nandana, Teja pratapa mahaa jaga bandana.

Vidyavaana guni ati chaatura, Rama kaaja karibeko aatura Prabhu charitra suni beko rasiyaa, Rama lakhana sitaa mana basiyaa.

Sukshma roopa dhari siyahi dikhaavaa, Vikata roopa dhari lanka jaraavaa Bheema roopa dhari asura samhaare, Ramachandra ke kaaja samhaare.

Laaya sanjeevan lakhana jiyaaye, Shri raghuvira harashi ura laye Raghupati keenhi bahuta baraayi, Tuma mamapriya bharatahi sama bhayi

Sahasa vadana tumharo yasa gaaway, Asa kahi shripati kantha lagawai Sanakaadika brahmaadi munishaa, Narada sharada sahita ahishaa.

Yama kuvera digapaala jaha tay, Kavi ko vid kahi sakai kahaan tay Tuma upakaar a sugrivahi keenhaa, Rama milaaya rajapada deenhaa.

Tumharo mantra vibheeshan maana, Lankeshwara bhayay saba jaga jaana Yuga sahasra yojana para bhaanu, Leelyo taahi madhura phala jaanu.

Prabhu mudrika maylee mukha maahee, Jaladhi laanghi gaye acharaja naahi Durgama kaaaja jagata kay jaytay, Sugama anugra tumharay tay tay.

Rama duvaaray tuma rakhavaaray, Hota Na aagyaa binu paisaaray Saba sukha lahai tumhaari sharana, Tuma rakshaka kaahu ko darana.

Aapan teja samhaaro aapai, Tinho loka haankate kaampai Bhuta pishaacha nikata nahi aavai, Mahaveer jaba naam sunaavai.

Naasai roga harai saba peera, Japata nirantara hanumata veera Sankata tay Hanuman churaavai, Mana krama vachana dhyan jo lavay.

Saba para Rama tapasvi raajaa, Tinakay kaaja sakala tuma saaja Owra manoratha jo koi laavai, Soyee amita jeevan phala paavai.

Chaaro yuga partaapa tumhaara, Hai parsiddha jagata ujiyaaraa Saadhu santa kay tuma rakhvaare, Asura nikandana Rama dulaare.

Ashta siddhi nau nidhi kay daataa, Asa vara deen janaki maataa Rama rasaayana tumharay paasaa, Sadaa raho raghupati kay daasa.

Tumhare bhajana Rama ko paavai, Janama janama kay dukha bisaraavai Anta kaala raghuvara pura jaayi, Jahaa janma hari bhakta kahaayi.

Owra devata chita naa dharayi, Hanumata sayi sarva sukha karayi Sankata katai mitai saba peera, Jo sumirai hanumata Balbeera.

Jai Jai Jai Hanumaana gosaayi, Kripa karo guru deva ki naayi Jo sata baara paath kara koyi, Chutahi bandi mahasukha Hoyi.

Jo yaha parhai Hanumaana chaalisa, Hoya siddhi saakhi gowrishaa Tulsidasa sadaa hari cheraa, Keejai naatha hrydaya mahaa deraa.

Pavana tanaya sankata harana, Mangala moorti roopa, Rama lakhana sita sahita, Hrydaya basahu sura bhoop.

Siyaa var Ramachandra ki jai,Pawana sut Hanumana ki jai